Kirsten Schlosser

press for english

Sygdom

Der kan være tre årsager til ubalance;

- Eksterne årsager: Det omgivende miljø, levevis.

- Interne årsager: Overdrevne eller undertrykte følelser.

- Ekstraordinære årsager: Ulykker eller arvelige faktorer.

Symptomerne på sygdom siger ikke entydigt noget om årsagen, da denne ofte er kompleks.

For at finde den egentlige årsag, skal vi se på patientens hele liv.

Hvor er ubalancen, og hvorfor er den opstået? Det kræver samarbejde. Patienten skal have viljen til at se på sit liv, blive bevidst om det, tage stilling til det og lære af det. Desuden kræver det den fornødne faglighed omkring patienten.

I processen med at finde sygdommens årsag, begynder helbredelsesprocessen også.

Fordi patientens bevidsthed om eget liv øges, vil tanker, følelser og adfærd blive påvirket. En proces er sat i gang, og det er op til patienten at være aktiv i denne proces, i det tempo vedkommende magter. Processen kan ikke forceres, men skal stimuleres af fagligt kompetente personer.

Ofte ligger årsagen til sygdom skjult.

Det er, fordi den kan have sit udgangspunkt i oplevelser eller levevis, der ligger tidligere i livet, og fordi den samme årsag kan give sig udslag i forskellige symptomer. Altså kan vi ikke bruge symptomerne som årsagsforklaring.

En mulig helbredelse afhænger af patienten.

Det er patientens livsvilje og livsenergi, der er forudsætningen for en mulig helbredelse. Da energien kan være ret svingende i sygdomsperioder, skal der hele tiden finde en stimulering sted, som afpasses efter patientens tilstand.

Det enkelte menneske er en kompleks størrelse, derfor er der også mange faktorer, der spiller ind i forhold til sygdom.

- Hvorfor reagerer patienter forskelligt på den samme sygdom?

- Hvorfor reagerer patienter forskelligt på den samme behandling?

- Hvorfor får nogen patienter den samme sygdom igen og igen?

- Hvorfor bliver nogle smittet og andre ikke?

Hvorfor bliver nogle raske og andre ikke?

Vi får først svaret, når vi finder årsagen.

....

Årsagsbehandling

Kan vi ændre symptombehandling til årsagsbehandling?

Nej, ikke umiddelbart, men som med al anden udvikling, er det klogt, at tage udgangspunkt i det man har og så implementere nye metoder.

Vi har et gammeldags, men velfungerende hospitalsvæsen, som med viljen til udvikling kan gøres langt mere effektivt.

Udgangspunktet er den faglige ekspertise, der allerede findes blandt lægerne. Så i virkeligheden handler det om at få udviklet metoderne.

Som sundhedsvæsenet fungerer nu, er der ikke tale om at behandle det hele menneske, men det kan lade sig gøre, hvis man vælger at supplere den medicinske og kirugiske behandlingsform med healing, clairvoyance og vejledning om levevis.

Der findes desuden flere ting, der fremmer helbredelsesprocessen. Den basale er kosten, men også visse øvelser, der hæver energiniveauet på celleplan, samtidigt med at de styrker muskler, åndedræt, og endelig meditation og musik.

De ovenfor nævnte metoder støtter både den mentale og fysiske tilstand.

....

Behandlingsmetoder

Healing:

Fjerner blokeringer, tilfører energi og aktiverer kroppens evne til selvhelbredelse.

Clairvoyance:

Klarsyn, klarhørelse, klarføling, røntgensyn og fjernsyn. Metoderne fungerer uafhængigt af tid og rum.

Supplerende metoder:

De 5 tibetanere: Styrker det endokrine system, hæver energiniveauet, styrker musklerne, øger smidigheden, tilfører ilt og fjerner affaldsstoffer.

Meditation: Giver indre ro og mental styrke.

Det er kombinationen af behandlingsmetoderne og de supplerende metoder, der giver den store effekt, fordi de supplerer og forstærker hinanden.

Desuden skal det pointeres at kosten er en afgørende faktor.

KURSUS:

Kurset er et samlet forløb, men det er delt over to perioder, fordi det er hensigtsmæssigt med en træningsperiode på ca. 3 måneder imellem de to kursusdele. I træningsperioden vil der være supervision.

Kursus del 1 || (2 dage fra kl. 9-17)

- Teoretisk og praktisk indføring i healingens grundbegreber.

- Træning af intuition som forløber for udvikling af clairvoyance.

- Teoretisk og praktisk indføring i De 5 Tibetanere.

- Meditation.

- Kommunikation.

Kursus del 2 || (3 dage fra kl. 9-17)

- Teoretisk og praktisk indføring i healingens øvrige muligheder, fjernhealing, psykisk healing, situationshealing.

- Træning af clairvoyante evner, klarsyn, klarhørelse, klarføling, røntgensyn, fjernsyn.

- Træning af De 5 Tibetanere og den 6. Tibetaner.

- Meditation.

- Kommunikation

Efter det samlede kursusforløb vil der være supervision i 3 måneder.

Mulighed for opfølgningskurser af 1-2 dages varighed og yderligere supervision

Kontakt for info og priser.

BAGGRUND:

- Uddannet ved Odense Lærerseminarium Juni 1984

- Har været folkeskolelærer indtil April 2007

- Indviet Usui Shiki Ryôhô Reiki Healer Oktober 2001

- Indviet Usui Reiki Ryôhô Healer November 2003

- Indviet Usui Shiki Ryôhô Reiki Mester Juni 2004

- Certificeret Master Coach November 2006

- Kurser i kinesiologi og åndedrætsteknik

- Mine clairvoyante evner er selvudviklede

Links:

Artikel: "Alternativt behandlingstilbud til et sygt sundhedsvæsen (offentligtgjort på www.vifab.dk - april 2008)"

www.cirkel-coaching.dk